Registratie

  • Lid van vereniging Integraal Therapeuten – VIT
  • Lid van Register beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ licentie171184R
  • AGB code zorgverzekeraar 90104140 M.G.V. Heijckmann-Schimmel
  • AGBcode praktijk; 90063472 Praktijk11
  • Tuchtrecht ComplementaireZorg TCZ
  • Lid van S.C.A.G. nr. 16616 Stichting Complementaire en Alternatieve gezondheidzorg. Het centrum voor klachten-en geschillen afhandeling in de complementaire zorg
  • Lid van EMDR-i Netwerk Nederland (ENN)