Registratie

  • Lid van vereniging Integraal Therapeuten – VIT
  • Lid van Register beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ
  • Tuchtrecht ComplementaireZorg TCZ
  • Stichting Complementaire en Alternatieve gezondheidzorg. Het centrum voor klachten-en geschillen afhandeling in de complementaire zorg
  • Lid van EMDR-i Netwerk Nederland (ENN)