EMDR-i

Praktijk 11 heeft ook de mogelijkheid om EMDR in te zetten. EMDR betekent Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval, geweld, verlies van een dierbare etc. (EMDR werkt met oogbewegingen en tikjes in de oren, een en ander wordt toegelicht tijdens de therapie).

EMDR is een relatief nieuwe therapievorm, waarbij de therapeut de cliënt helpt de herinneringen aan een traumatische gebeurtenis te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen.

EMDR is een kortdurende therapievorm, en mensen zijn vaak al na enkele sessies in staat om een andere betekenis aan de schokkende gebeurtenis te geven, m.a.w. de schokkende gebeurtenis kan gewoon onder ogen worden gezien.

Wilt u meer lezen over EMDR dan verwijs ik u graag naar de website EMDR-i