Voor ouders

Wat is Integratieve Jongerentherapie?

 De werkwijzevan Praktijk 11 is gebaseerd op de Integratieve Psychotherapie. Dit is een inzichtgevende vorm van therapie waarbij je zelf een actieve rol speelt.

De uitgangspunten hiervan zijn:

Therapie op maat

Integratieve Jongerentherapie beperkt zich niet tot één benadering, maar brengt inzichten en methoden uit verschillende psychotherapeutische disciplines bijeen, zodat een integratieve en effectieve aanpak ontstaat. Jij bent uniek en jij kan het beste geholpen worden door een begeleidingsvorm, die het meest bij jou aansluit. Dus een therapie op maat en geen standaard behandelmethode.

De Jongere weet, doet en kan het!

Integratieve Jongerentherapie gaat er vanuit dat de jongere zelf weet wat goed voor hem/haar is en dat hij alles in huis heeft wat nodig is om zijn probleem aan te pakken. De jongere zal merken dat hij zelf de veranderingen maakt die hem gelukkiger laten zijn.

Oplossings-en doelgericht

Integratieve Jongerentherapie is oplossings- en doelgericht. Dat betekent dat we zowel werken aan het ontstane probleem als aan de oplossing om met dit probleem aan te gaan of het te laten verdwijnen. Afhankelijk van de inbreng van de jongere wordt doorgaans een traject aangegaan van circa vijf tot tien sessies.

Een mens is één geheel

Integratieve Jongerentherapie ziet de jongeren als één geheel, dat houdt in dat emotionele, fysieke, cognitieve, gedragsmatige, sociale en eventueel spirituele componenten worden meegenomen in de behandeling. Bij de therapie worden oorzaken en gevolgen aangepakt. De focus ligt op het vinden van hun eigen oplossing. Daarbij wordt de verbeeldingskracht aangesproken en het zelfhelende vermogens geactiveerd. Ik stuur daarbij op proces.